(مدرسه استثنایی شوریده شیرازی( روشندلان

ثبت فعالیتهای علمی- هنری- فرهنگی مدرسه شوریده ی شیرازی اهواز

بیوگرافی

اولین مرکز نابینایان در شهرستان اهواز در سال 1345تاسیس شد و مدیریت آن بر عهده ی

آقای هوشمند بود از جمله آقایان دور گلی وقنادپور(که خود نابینا هستند) و در زمینه «ضرب»

مهارت داشتند از معلمان این مرکز بودند

در سال 1350 این مرکز به ساختمانی متعلق به شرکت نفت انتقال پیدا کرد در این مدت مدیریت

مرکز بر عهده ی آقای مفاخر و معاونت آن بر عهده ی خانم طبیب بود آموزگارانی مانند آقای صدیق

با دانش آموزان نابینا کار می کردند

و با گذراندن دوره ی ناشنوایان به پذیرش دانش آموزان ناشنوا پرداختند.

با کاهش آمار نابینایان و افزایش آمار ناشنوایان در هر سازمان این مرکز فقط دو کلاس به نابینایان

تعلق گرفت.

در یک سازمان خانم روشندل سنادی و آقای گلفر و در سازمان دیگر آقای اسلامی عهده دار

آموزش کودکان روشندل شدند.

در سال 1373 آقای محسنی به مدیریت آموزش و پرورش استثنایی منصوب شدند و در همان

سال آقای اسلامی به عنوان کارشناس نابینایان استان خوزستان منصوب شدند

در آبان ماه 1373 مدرسه نابینایان از مرکز رودکی جدا شد .

اولین مدیر آن خانم فتاحی بودند .در سال بعد خانم فیاضی به این پست منصوب شدند و تا

سال 1385 عهده دار این پست بودند. و پس از ایشان تا کنون مدیریت مدرسه بر عهده ی

آقای اسلامی می باشد

علت انتخاب این نام ، تأتی به نام یک شاعر شیرازی نابینا بوده است که آرامگاهش در کنار

مزارسعدی میباشد.

در سال 1379 این مرکز به ساختمان کنونی انتقال پیدا کرد. و این مرکز در سه مقطع آمادگی ،

ابتدایی ، و راهنمایی مشغول به کار است و دانش آموزان دبیرستانی تحت نظر این مرکز در

مدارس عادی مشغول به تحصیل هستند+ نوشته شده در  دوشنبه سوم اسفند ۱۳۸۸ساعت 14:26  توسط سعیداوی  |